Idega

Instituto Universitario de Estudos e Desenvolvemento de Galicia (IDEGA):

O Instituto Universitario de Estudos e Desenvolvemento de Galicia (IDEGA) é un centro da Universidade de Santiago que ten como principais obxectivos a investigación básica e a aplicada no ámbito das ciencias sociais, tanto sobre os problemas de desenvolvemento económico do pasado coma do presente, con especial atención á realidade social e económica de Galicia. Partindo deste presuposto, o IDEGA convértese nun ámbito de encontro interdisciplinar da Economía, a Historia, a Xeografía e a Socioloxía.

Coordinador: Dr. Emilio Díaz Varela.
Web: http://www.usc.es/idega/