Instituto de Estudos do Territorio

O IET é un organismo pertencente á Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, e neste marco encárgase de realizar traballos de investigación, análise, estudo e difusión sobre urbanismo e ordenación do territorio; prestar asistencia e asesoramento aos concellos de Galicia, para a elaboración do planeamento urbanístico e a xestión e execución do planeamento; prestar apoio a Consellería competente en materia de urbanismo e ordenación do territorio e recompilar e tratar a información do territorio galego, así como a produción cartográfica para as diferentes consellerías e organismos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, especialmente en materia agraria e de desenvolvemento rural.

Web: http://cmaot.xunta.gal/organizacion/c/CMAOT_Instituto_Estudos_Territorio