LaboraTe

Laboratorio do Territorio do Grupo de Investigación 1934 – Territorio e Biodiversidade de Galicia (LaboraTe):

O Laboratorio do Territorio (LaboraTe) é un grupo de investigación e docencia integrado por profesores e investigadores de diferentes áreas de coñecemento, onde o territorio en sentido amplo, e especialmente o territorio rural, constitúen o seu principal ámbito de traballo. O feito de estar integrados dentro dunha Escola de Enxeñería, orienta todas as súas actividades cara a investigación-acción, é dicir, cara un desenvolvemento integral do medio rural que orixine a mellora da calidade de vida dos seus habitantes.

Coordinador: Dr. David Miranda Barrós.
Web: http://laborate.usc.es/index.html