Proxectos arquitectónicos, urbanismo e composición

Departamento de Proxectos Arquitectónicos Urbanismo e Composición (DPAUC):

DPAUC está adscrito á Escola Técnica Superior de Arquitectura da Universidade da Coruña e integra as áreas de coñecemento de Proxectos Arquitectónicos, Urbanística e Ordenación do Territorio, e Composición Arquitectónica. Dentro do departamento existen distintos grupos e proxectos de investigación con cadansúas liñas de investigación relacionadas con proxectos arquitectónicos, urbanísticos e sobre o patrimonio.

Coordinador: Dr. Javier González Harguindey.
Web: http://dpauc.udc.es