Encontros comarcais

Estes encontros serán o espazo para que distintas organizacións, entidades e institucións dun mesmo territorio comenten diferentes cuestións sobre a Infraestrutura Verde. Vanse a realizar dous encontros por comarca, un de tipo institucional para persoal político e técnico, e un de tipo de social, para asociacións e particulares, adaptando as dinámicas á tipoloxía de cada encontro.

Ao igual que nos encontros sectoriais, existirá unha parte informativa na que se levará a cabo unha exposición da Estratexia de Infraestrutura Verde para achegar o concepto e o Proceso de Participación Pública dun xeito máis próximo. Tamén unha parte participativa, na que se empregarán diversas ferramentas.

Inscrición