Encontros sectoriais

Nos encontros sectoriais poderán participar aquelas persoas, institucións públicas e privadas, asociacións e/ou representantes da Administración que estean interesados en participar nos encontros dalgún dos ámbitos temáticos co obxetivo de que persoas con intereses e coñecementos semellantes, poidan poñer os seus pareceres en común. Estes encontros contarán cunha parte informativa e cunha parte participativa e dividiranse nas seguintes temáticas: ambiental
, agrario-gandeiro, enerxético
, forestal
, patrimonio-cultural e turismo-deporte.

Inscrición